Bài Viết Mới

Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ

TỘI GIẾT NGƯỜI (ĐIỀU 123 BLHS 2015)
So với BLHS 1999, BLHS năm 2015 đã có nhiều sự thay đổi tại khoản 1, cụ thể: cụ thể hoá một số điều khoản còn gây tranh cãi như giết nhiều người thành giết hai người trở lên, giết trẻ em thành giết người dưới 16 tuổi. Còn lại các nội dung khác không có sự thay đổi so với quy định tại Điều 93 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Một số tình tiết thể hiện tính nguy hiểm cao của tội phạm được giải thích như sau:
TỘI KHÔNG CỨU GIÚP NGƯỜI TRONG TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG (ĐIỀU 132 BLHS)
Người nào thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
TỘI DÂM Ô VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI
Theo hướng dẫn tại Nghị định 06/2019/NQ-HĐTP thì hành vi dâm ô được hiểu là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về mặt thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục, gồm một trong các hành vi sau đây:
TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI (ĐIỀU 145 BLHS 2015)
Người nào từ đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
TỘI ĐE DOẠ GIẾT NGƯỜI (ĐIỀU 133 BLHS)
Phải xác định hành vi đe doạ giết người là có thật (như: nói trực tiếp công khai là sẽ giết, giơ phương tiện như súng, dao đe doạ) và phải xem xét căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ, một cách khách quan, toàn diện như thời gian, hoàn cảnh, địa điểm, diễn biến, nguyên nhân sâu xa (nếu có) và trực tiếp của sự việc, mối tương quan giữa bên đe doạ và bên bị đe doạ (về thể lực, tuổi đời, trình độ,vv..). Nếu thông thường ai cũng phải lo lắng là sự đe doạ sẽ được thực hiện, thì đó là trường hợp lo lắng có căn cứ.
TỘI CƯỠNG DÂM (ĐIỀU 143 BLHS 2015)
Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI (ĐIỀU 142 BLHS 2015)
Về cơ bản các hành vi phạm tội tại điều này giống với Điều 141 tội hiếp dâm, chỉ khác nhau về độ tuổi của người bị hại và mức độ thực hiện hành vi phạm tội, cụ thể:
TỘI HIẾP DÂM (ĐIỀU 141 BLHS 2015)
Điều 141 BLHS 2015 quy định:Người nào dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì bị phạt tù từ 02 đến 07 năm.
TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH (ĐIỀU 125 BLHS 2015)
Tình trạng tinh thần bị kích động là tình trạng người phạm tội không hoàn toàn tự chủ, kiềm chế được hành vi phạm tội của mình. Nói chung sự kích động mạnh đó phải tức thời do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân gây nên sự phản ứng dẫn đến hành vi giết người.
Cưỡng hiếp người khác nhưng chưa thực hiện được hành vi giao cấu có phạm tội không?
Theo quy định tại Điều 141 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì Tội hiếp dâm được định nghĩa: người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
Dùng ảnh nóng để đe doạ, yêu cầu người khác phải quan hệ tình dục thì phạm tội gì?
Khi công nghệ, internet, mạng xã hội ngày càng phát triển thì tốc độ lan tràn của thông tin cũng rất nhanh. Chỉ một cái lick chuột thì bạn có thể cho hàng người người biết về tình trạng, hình ảnh, video, tâm trạng,… của mình. Dẫn đến, người ta rất sợ những hình ảnh không hay của mình bị phát tán trên mạng xã hội. Không chỉ người thân, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp mà cả những người xa lạ hoặc cả nước biết đến những việc làm hoặc hình ảnh không tốt của mình.