Bài Viết Mới

Nghĩa vụ trả nợ chung

Vợ nợ tiền nhưng sau khi ly hôn thì giao hết tài sản cho chồng
Nhiều người vì muốn trốn tránh nghĩa vụ trả nợ mà hai vợ chồng tự thoả thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người thứ ba