Bài Viết Mới

Tranh chấp liên quan đến hợp đồng

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Theo quy định tại Điều 30 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010 thì thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
Chồng bán tài sản chung mà vợ không đồng ý
Tài sản chung của vợ chồng nhưng chồng tự bán. Vậy người vợ có thể đòi lại được không? Dưới đây là một tình huống trong thực tế về loại tranh chấp này.
TRANH CHẤP YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU (P1)
BLDS có định nghĩa về thế nào là lừa dối, nhưng trong thực tế để chứng minh mình bị lừa dối khi ký kết hợp đồng dân sự hay thực hiện một giao dịch dân sự nào đó là một điều không hề dễ dàng.