Bài Viết Mới

Thừa kế QSDĐ - Nhà ở

TUYÊN DI CHÚC CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU
Ngày nay các tranh chấp về thừa kế ngày càng nhiều, đặc biệt là các tranh chấp liên quan đến đất đai. Khi giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày càng tăng thì kéo theo các mâu thuẫn giữa các đồng thừa kế ngày càng lớn. Để tránh những tranh chấp giữa những người trong gia đình, các bậc cha mẹ thường lập sẵn di chúc về việc phân chia di sản thừa kế và để đảm bảo tính pháp lý của di chúc, họ thường công chứng di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.
Lập văn bản phân chia di sản thừa kế nhưng bỏ sót người thừa kế thì giải quyết như thế nào?
Trong thực tế có rất nhiều trường hợp do cố tình hay vô tình mà những người được thừa kế tài sản của người để lại di sản đã bỏ sót một hoặc một vài người thừa kế.