Bài Viết Mới

Đơn phương - Thuận tình ly hôn

Thuận tình ly hôn
Trường hợp cả hai vợ chồng đều thống nhất việc ly hôn thì có thể gửi đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đến Toà án nhân dân có thẩm quyền....
Thủ tục đơn phương ly hôn
Một bên vợ hoặc chồng đều có quyền đơn phương ly hôn. Sau đây là một số vấn đề cần lưu khi trong vụ án đơn phương ly hôn.