Bài Viết Mới

Thuận tình ly hôn

1/ ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

Vợ chồng yêu cầu Toà án công nhận thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn phải có đơn yêu cầu gửi Toà án.

Trong đơn yêu cầu, vợ và chồng phải thoả thuận được với nhau về tất cả các nội dung: thuận tình ly hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản chung. Cả vợ và chồng phải cùng ký tên vào đơn yêu cầu.

Đơn yêu cầu phải có các nội dung: ngày tháng năm là đơn; Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn; tên, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử của người yêu cầu; những vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự đó; tên, địa chỉ của người có liên quan đến yêu cầu đó (nếu có); thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết.

Căn cứ pháp lý: Điều 362, Điều 396 BLTTDS.

2/ QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN YÊU CẦU

Thứ nhất: trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, nếu xét thấy cần thiết Toà án có thể tham khảo ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân ly hôn, nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án. Toà án có thể tham khảo ý kiến của các cơ quan tại địa phương như tổ dân phố, Hội phụ nữ, Hội bảo vệ quyền trẻ em,…

Thứ hai: Thẩm phán sẽ tiến hành hoà giải đoàn tụ, giải thích tất cả các vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ giữa vợ và chồng, trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình.

Trong quá trình hoà giải, nếu vợ chồng đoàn tụ thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu của họ.

Thứ ba: Nếu đoàn tụ không thành và có đầy đủ các điều kiện sau thì Thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn:

Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn: sự tự nguyện xuất phát từ ý chí của hai bên, không có sự ép buộc hay đe doạ từ bất kì người nào khác.

Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, về trông nom, nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Nếu có bất kì tranh chấp nào phát sinh thì toà án sẽ tiến hành đình chỉ giải quyết việc dân sự và thụ lý vụ án để giải quyết. Yêu cầu giải quyết việc dân sự là khi hai bên không có tranh chấp. Nếu phát sinh bất kì tranh chấp nào về tài sản, về nuôi dưỡng và chăm sóc, cấp dưỡng cho con cái thì toà án phải thụ lý và giải quyết theo thủ tục vủa một vụ án dân sự.

Sự thoả thuận phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con.

Thứ tư: người yêu cầu, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo quyết định công nhận thuận tình ly hôn, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị. Trừ trường hợp quyết định giải quyết việc dân sự liên quan đến yêu cầu công nhận thoả thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình (Điều 371 BLDS 2015).

Ví dụ: Bà X nợ bà Y 500 triệu đồng. Bà X không còn tài sản nào khác ngoài khối tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết việc ly hôn, bà X và chồng thoả thuận giao hết khối tài sản chung trên cho chồng bà X quản lý, sử dụng và định đoạt. Do đó, bà Y đã kháng cáo đối với quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa bà X và chồng.

3/ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Căn cứ khoản 1 Điều 366 thì thời hạn xét đơn yêu cầu là 01 tháng kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu.

Toà án phải mở phiên họp giải quyết việc dân sự trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp.

Có thể bạn quan tâm