Bài Viết Mới

Dân sự

CÁC LOẠI GIẤY TỜ ĐƯỢC MIỄN HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ
​​​​​​​Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05-12-2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự quy định các loại giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự, bao gồm:
NGƯỜI CÓ TÀI SẢN PHẢI THI HÀNH ÁN KHÔNG CÓ QUYỀN KHỞI KIỆN VỀ KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN?
Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án để thi hành án, nếu người phải thi hành án không đồng ý với kết quả bán đấu giá có quyền khởi kiện tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản không?
GIAO DỊCH THẾ CHẤP KHÔNG VÔ HIỆU KHI HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TRƯỚC ĐÓ BỊ VÔ HIỆU
Theo mục 1 Phần II Công văn số 64/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính ngày 03/4/2019 của Toà án nhân dân tối cao có quy định về:
THỜI HIỆU KHỞI KIỆN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Theo quy định tại Điều 30 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010 thì thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
DỊCH VỤ LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI
Tranh chấp đất đai là một trong những dạng tranh chấp phức tạp và phổ biến trong đời sống ngày nay. Các luật điều chỉnh liên quan đến tranh chấp đất đai như Bộ luật dân sự, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật giá, luật xây dựng,… cùng nhiều nghị định, nghị quyết, thông tư, thông tư liên tịch, Giải đáp của Toà án.
DỊCH VỤ LUẬT SƯ DÂN SỰ
Bao gồm dịch vụ luật sư liên quan đến hôn nhân gia đình, lao động, thừa kế, di chúc, đất đai, tranh chấp liên quan đến hợp đồng, giao dịch vô hiệu, sở hữu trí tuệ,….
Chồng bán tài sản chung mà vợ không đồng ý
Tài sản chung của vợ chồng nhưng chồng tự bán. Vậy người vợ có thể đòi lại được không? Dưới đây là một tình huống trong thực tế về loại tranh chấp này.
TRANH CHẤP YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU (P1)
BLDS có định nghĩa về thế nào là lừa dối, nhưng trong thực tế để chứng minh mình bị lừa dối khi ký kết hợp đồng dân sự hay thực hiện một giao dịch dân sự nào đó là một điều không hề dễ dàng.
Mẫu đơn xin hoà giải tranh chấp đất đai
Căn cứ vào Điều 202 Luật Đất đai 2013 và khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-CP thì các trường hợp phải hoà giải tại cơ sở trước khi nộp đơn khởi kiện tại Toà án gồm:
MẪU ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
Mẫu đơn áp dụng chung cho các yêu cầu dân sự như yêu cầu tuyên bố một người mất tích, yêu cầu tuyên bố một người đã chết, yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,....
MẪU ĐƠN XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM
Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT GIÁM ĐỐC THẨM
mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Người có tài sản có quyền khởi kiện kết quả bán đấu giá tài sản hay không?
Trong các trường hợp phải sử dụng tài sản của người phải thi hành án để thi hành Bản án/Quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án thì Cơ quan thi hành án có thẩm quyền...
Mẫu hồ sơ khi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Trên đây là toàn bộ mẫu các tài liệu khi tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình các nhân theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.