Bài Viết Mới

Giải quyết tranh chấp

NGUỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY KÝ HỢP ĐỒNG VAY KHÔNG THÔNG QUA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Thực tế khi ký kết hợp đồng tín dụng, các ngân hàng cũng đã kiểm tra qua các thông tin như báo cáo tài chính, điều lệ công ty để xác định về thẩm quyền ký kết hợp đồng tín dụng. Nhưng cũng có khá nhiều trường hợp người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng tín dụng có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính nhưng không thông qua hội đồng thành viên. Vậy những trường hợp như vậy sẽ được giải quyết như thế nào?
THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HOẶC CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN KHỞI KIỆN GIÁM ĐỐC THÌ CĂN CỨ VÀO QUY ĐỊNH NÀO?
Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc cổ đông công ty cổ phần khởi kiện giám đốc công ty TNHH hoặc giám đốc công ty cổ phần vì cho rằng giám đốc công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty TNHH; cổ đông hoặc công ty cổ phần. Khi phát sinh tranh chấp thì Toà án sẽ căn cứ vào quy định pháp luật nào để thụ lý giải quyết?
GÓP VỐN BẰNG NHÀ XƯỞNG NHƯNG CHƯA LÀM THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CHO CÔNG TY
Ông A và bà B là thành viên của công ty TNHH hai thành viên thành lập năm 2016. Ông A góp vốn bằng nhà xưởng, Công ty đã nhận nhà xưởng và sử dụng để sản xuất kinh doanh những chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất cho công ty. Năm 2018, ông A chuyển nhượng vốn góp cho Bà C nhưng không cho bà B biết.
BÁN VỐN GÓP NHƯNG CHƯA THANH TOÁN TIỀN, KIỆN Ở ĐÂU?
Trường hợp một công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên A mua toàn bộ phần vốn góp của thành viên B nhưng chưa thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn góp theo thoả thuận. Sau đó, A làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên.