Bài Viết Mới

Thủ tục hành chính

VI PHẠM VỀ TỐ TỤNG CÓ THỂ BỊ HUỶ ÁN
oà án cấp phúc thẩm có quyền huỷ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm xét xử lại nếu có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng theo quy định tại khoản 3 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính 2015. Vậy những vi phạm như thế nào được gọi là vi phạm tố tụng nghiêm trọng và toà án cấp cao hơn có thể huỷ bản án của toà án cấp dưới nếu có vi phạm về tố tụng.
Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Mẫu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu gồm: Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận; Tờ khai lệ phí trước bạ; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với các trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.