Bài Viết Mới

Quyền nuôi con - cấp dưỡng

Mẹ bỏ đi không chăm sóc con thì có được giành quyền nuôi con không?
Có rất nhiều trường hợp chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng mà vợ tự ý về nhà cha mẹ đẻ, bỏ lại con nhỏ cho gia đình chồng nuôi.
Người trực tiếp nuôi con
Trong quá trình giải quyết yêu cầu thuận tình ly hôn, cha mẹ sẽ thảo thuận với nhau về quyền trực tiếp nuôi dưỡng con cái và nghĩa vụ cấp dưỡng của người còn lại....