Bài Viết Mới

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

 

Theo quy định tại Điều 184, Điều 185 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Điều 429 của Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01-01-2017) quy định: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.”

Theo quy định tại Điều 30 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010 thì thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Điều 336 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam thì thời hiệu khởi kiện liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hàng hải là 02 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp.

Như vậy, Luật Kinh doanh bảo hiểm và Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định khác nhau về thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện. Vì trên thực tế, hai thời điểm này không đồng nhất:

Khi người yêu cầu biết sự kiện pháp lý xảy ra xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của họ nhưng họ chưa thực hiện quyền khởi kiện ngay mà sẽ thực hiện thoả thuận, hoà giải, thống nhất cách giải quyết trong một thời gian nhất định. Khi không thống nhất được cách giải quyết thì mới phát sinh tranh chấp.

Trong trường hợp này, toà án ưu tiên áp dụng pháp luật chuyên ngành, tức là Luật Kinh doanh bảo hiểm để xác định thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp; thời hiệu khởi kiện liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hàng hải là 02 năm, kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Quy định này không trái với nguyên tắc cơ bản quy định tại Điều 3 của BLDS 2015 (nguyên tắc bình đẳng, tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận, thiện chí trung thực, không xâm phạm đến lợi ích chung của người thứ ba, tự chịu trách nhiệm)

Ngoài ra còn có các quy định về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu trong các luật chuyên ngành khác thì cũng áp dụng quy định của các luật chuyên ngành này mà không áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự khi xác định về thời hiệu khởi kiện.

Mọi thắc mắc pháp lý xin liên hệ:

Luật sư Trần Thị Hoà

Hotline: 0973.520.805

Email: cvtranhoa@gmail.com

tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản, tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải, thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, tranh chấp bảo hiểm, tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm hiện nay,